Libellen in Nederland

In Nederland komen zo’n 70 verschillende soorten libellen en juffers voor.