Libellen

Libellen (Odonata) zijn te verdelen in twee onderorden, namelijk de echte libellen (Anisoptera) en de juffers (Zygoptera). Op deze pagina vind je informatie over de libellen. Libellen ………….

Libellen zijn onder te verdelen in families en daarna in soorten. In Nederland vliegen 5 families, met in totaal ……..soorten libellen.

Bruine korenbout mannetje

Korenbouten – Libelluidae

Rombouten – Gomphidae

Bronlibellen – Cordulegastridae

 

Glazenmakers – Aeshnidae

Glanslibellen – Corduliinae