Variabele waterjuffer

Familie: Waterjuffers (Coenagrionidae)
Wetenschappelijke naam: Coenagrion pulchellum
Kleur mannetje: blauw met zwarte tekening
Kleur vrouwtje: Geel, groen of blauw met bovenkant achterlijf bijna volledig zwart
Grootte: 33-35 mm

De Variabele waterjuffer kun je in heel Nederland aantreffen van april tot ver in september. Hij is algemeen en komt vaak in grote aantallen voor voornamelijk in de laagveen gebieden. De tekening van de Variabele waterjuffer is erg variabel. De Variabele waterjuffer heeft is een schouderstreep die vaak geknepen is en daarom vaak op om een uitroepteken lijkt. De zwarte tekening op het lichaam van het mannetje van de Azuurwaterjuffer, die erg veel op de variabele waterjuffer lijkt, wijkt bijna nooit af.

Mannetje
Het mannetje van de Azuurwaterjuffer is azuur blauw van kleur. De zwarte strepen op het lichaam zijn minimaal op segment 3 tot en met 5. Segment 6 is voor drie kwart zwart en segment 7 is compleet zwart. Segment 8 is compleet blauw en op segment 9 zit een kleine zwarte tekening.
Vrouwtje
Vrouwtjes van de Azuurwaterjuffer hebben een geel, groen of blauw borststuk. Het achterlijf is vanaf segment 3 zwart aan de bovenkant. De zwarte tekening bedekt de segmenten tussen de 80 en 100%. Aan de zijkanten kan de kleur variëren tussen blauw, groen of geel. Vrouwtjes van waterjuffers lijken vaak erg veel op elkaar. De vorm van het halsschildje is dan soort bepalend. Het halsschildje van de Azuurwaterjuffer is sterk drielobbig.